Posiedzenie – 23 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie – 23 kwietnia 2021 r.

I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej


W najbliższy piątek, 23 kwietnia, o godzinie 12:00, odbędzie się I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej. Podczas posiedzenia zostanie zaprezentowany raport pana Marka Lachowicza pt. „EU ETS, a bańki cenowe”.

Raport porusza temat mechanizmu handlu prawami do emisji i jego wykorzystania przez instytucje międzynarodowe do oddziaływania na gospodarki innych państw. Praca wyczerpująco wykorzystuje dostępne dane do ukazania tego kontrowersyjnego instrumentu tworzenia polityki klimatycznej i wpływania nią na ekonomię państw. 

Marek Lachowicz jest ekonomistą, autorem i współautorem wielu analiz gospodarczych, z którego korzystały instytucje Unii Europejskiej, organy administracji rządowej RP oraz liczne organizacje sektora prywatnego. Pan Marek Lachowicz przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu ekonometrii szeregów czasowych. Naukowo interesuje go także wykorzystanie ekonometrii w modelowaniu ekonomicznym.