Created with Sketch.

Raport: Luka EU ETSRosnące ceny uprawnień do emisji CO2 skutkują tym, że Polska traci rocznie miliardy zł. W 2021 stracimy 16-18 mld zł, a w ciągu najbliższych 7 lat stracimy wartość minimum 1/5 przyznanych Polsce dotacji w ramach budżetu UE, czyli ponad 120 mld zł!

Poniżej prezentujemy raport autorstwa Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej posła Janusza Kowalskiego.

Zobacz raport

Aktualności

Raport: Analiza polskiego rynku gazu ziemnego przed zimowym kryzysem gazowym 2022/2023

Niemcy wprowadzają drugi stopień zagrożenia w systemie gazowym. Czy będzie to miało wpływ na dostawy gazu do Polski? Poniżej prezentujemy raport autorstwa Janusza Kowalskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej.[…]

Read more

Raport: Analiza rynku gazu Unii Europejskiej przed zimowym kryzysem gazowym 2022/2023

“Największym wyzwaniem, przed jakim stoi sektor energetyczny w najbliższym czasie to drastyczny brak węglowodorów na rynku europejskim, w szczególności brak gazu ziemnego.” Poniżej prezentujemy raport autorstwa Janusza Kowalskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds.[…]

Read more

Stanowisko III Walnego Zjazdu Delegatów Federacji Związków Zawodowych GK PGE

Federacja Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE w obronie suwerenności energetycznej i węgla! Dziękuję Panu Przewodniczącemu Adamowi Olejnikowi za wsparcie na rzecz utrzymania zdolności polskiego państwa do produkcji energii elektrycznej na[…]

Read more

Raport specjalny „Luka EU ETS”

Rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 skutkują tym, że Polska traci rocznie miliardy zł. W 2021 stracimy 16-18 mld zł, a w ciągu najbliższych 7 lat stracimy wartość minimum 1/5[…]

Read more

Nowy raport. EU ETS a bańki cenowe:

Suwerenność Energetyczna

Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Energetycznej, który został założony przez ponadpartyjną grupę posłów w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, włącza się w publiczną, merytoryczną debatę na temat polskiej ścieżki transformacji energetycznej.

Polską racją stanu jest zachowanie przez Rzeczpospolitą Polską statusu państwa w pełni suwerennego energetycznie. Z powodu regulacyjnych działań Unii Europejskiej groźba uzależnienia Polski od importu energii elektrycznej, surowców czy technologii jest dziś niestety realna.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne –

zapewnienie zapotrzebowania na paliwo i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony

Najważniejszymi czynnikami zapewniającymi bezpieczeństwo energetyczne Polski są zróżnicowany krajowy bilans paliw i energii, który utrzymuje bezpieczeństwo energetyczne na wysokim i stabilnym poziomie, dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz dostęp do infrastruktury przesyłu, magazynowania i dystrybucji.

Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Energetycznej

Janusz Kowalski

przewodniczący

 Małgorzata Janowska

wiceprzewodnicząca

    Marek     Wesoły

wiceprzewodniczący

Robert Winnicki

wiceprzewodniczący

Krzysztof Janusz Kozik

sekretarz

  Mariusz   Gosek

członek

      Piotr       Sak

członek

Anna Maria Siarkowska

członek

Kontakt