RP.PL: Czy rośnie bańka cenowa na CO2?

RP.PL: Czy rośnie bańka cenowa na CO2?

Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla na niemieckiej giełdzie EEX przekroczyły już 46 euro/t i biją kolejne rekordy. Eksperci ostrzegają, że gwałtowne wzrosty cen stanowią zagrożenie dla polskiego i europejskiego przemysłu.

W ostatni czwartek za uprawnienia do emisji CO2 trzeba było zapłacić 46,60 euro/t. To stawka najwyższa w historii, dwa razy większa niż w listopadzie 2020 r. Najnowszy raport ekonomisty Marka Lachowicza wskazuje, że możemy być świadkami tworzenia się bańki cenowej na cenie europejskich uprawnień do emisji, ale wyniki tych analiz nie są jednoznaczne. Z raportu wynika też, że nagłe wzrosty cen w handlu emisjami są możliwe z uwagi na ograniczoną podaż, nieelastyczny popyt i brak substytutów dla części nabywców oraz brak ograniczenia ceny maksymalnej.

Premiera raportu „EU ETS, a bańki cenowe” miała miejsce na pierwszym posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. suwerenności energetycznej, kierowanego przez posła Janusza Kowalskiego. Kowalski zadeklarował przekazanie raportu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Krajowego Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), by dowiedzieć się w jaki sposób polskie państwo monitoruje obserwowane w ostatnim czasie znaczące wahania cen praw do emisji CO2.Całość artykułu na rp.pl