Posiedzenie – 30 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie – 30 kwietnia 2021 r.

W najbliższy piątek, 30 kwietnia, o godzinie 12:00, odbędzie się II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej. Temat posiedzenia to „Węgiel – szansa czy problem?”. Gościem specjalnym posiedzenia Zespołu będzie dr inż. Jerzy Markowski.

Dr inż. Jerzy Markowski – były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – odpowiedzialny za górnictwo i energetykę; były Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa; Senator RP IV i V kadencji; w V kadencji przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych; autor wykładów – visiting professor – na uczelniach i ośrodkach naukowo-badawczych m.in. w USA, Rosji, Niemczech, Austrii i w Czechach; uczestnik projektów górniczych w Indiach, Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Kolumbii, Rosji, Czechach i na Ukrainie; Budowniczy i dyrektor ostatniej wybudowanej w Polsce Kopalni Węgla Kamiennego “Budryk” na Śląsku; Ma za sobą 29 lat pracy na wszystkich kolejnych stanowiskach dozoru górniczego pod ziemią, w tym przez 14 lat jako czynny ratownik górniczy.